Rautatiet

Rautatiet

Vuoden 1877 valtiopäivillä esillä olleet ehdotukset sekä varojen hankkimiskeinot niitä varten, lausunnot valtiopäivillä 3. ja 4.12.1877

Päivämäärä: 
3.12.1877
Herra Snellman, J. V.: Olen kiinnostuneena kuunnellut herra Molanderin puheenvuoroja valtiovarainvaliokunnan mietinnön käsittelyssä sekä lauantaina että tänään. En voi sanoa muuta kuin että olen havainnut ne hyvin harkituiksi ja että olisin valmis kannattamaan niitä. Mutta on kuitenkin eräs asia, jota sekä herra Molander että herra von Alfthan ovat käsitelleet, ja sen yhteydessä haluaisin esittää pienen vastalauseen. On nimittäin katsottu, että myyntiä valtion metsistä ei pitäisi tapahtua hintaan, jota pidetään liian halpana, vaan tulisi odottaa tulevia parempia aikoja ja silloin myydä pare...
Paikat: 

Suomen runkorataverkoston yhteensovittamisesta, lausunnot valtiopäivillä 19.12.1877

Päivämäärä: 
19.12.1877
Herra Snellman, J. V., lausui seuraavaa: Valiokunnan ehdotus, että päätös muotoiltaisiin sillä tavoin, että komission ehdottamaa systeemiä noudatettaisiin mahdollisimman tarkoin rakennettaessa ja liikennöitäessä niitä ratoja, joiden rakentamisesta säädyt nyt ovat päättäneet, antaa kyllä jonkinlaisen takuun siitä, että säätyjen päätöstä myös noudatetaan mitä rakentamiseen tulee. Mutta kun [näin] sanotaan myös liikennöintinopeudesta, joka on erittäin tärkeä ja myös rakentamisjärjestelmän suhteen seurauksia aiheuttava ehto, että komission ehdotusta tulee noudattaa vain mahdollisimman tarkoin, ...
Paikat: 

Morgonbladet nro 179, 5.8.1878: Lausunto ministeri Reuternista

Päivämäärä: 
5.8.1878
Pietarin Pörssilehden julkaisema lausunto ministeri Reuternista on lainattu Journal de S:t Petersburgiin. Tästä lainauksesta käy ilmi, että se on kyllä antanut tunnustusta eronneen ministerin ansioille. Lehti antaa täyden tunnustuksen ja arvostaa korkealle M. de Reuternin suuret ansiot, tunnollisuuden pyrkimyksissä ja horjumattoman omistautumisen yleisen edun hyväksi, mikä on ollut ominaista hänen hallinnolleen. Lehti tunnustaa lämpimästi hänen suurimman ansionsa, että hän on tarmokkailla ponnistuksilla hankkinut maalle suurenmoisen rautatieverkon, mutta moittii samalla sitä, että hän on va...
Paikat: