Rautatiet

Rautatiet

Talous- sekä valtiovarain- ja suostuntavaliokunnan mietintö rautatien rakentamisesta Riihimäen asemalta Helsingin–Hämeenlinnan rataa Lahden ja Viipurin kautta Pietariin, lausunto valtiopäivillä 24.5.1867

Päivämäärä: 
24.5.1867
Herra Snellman: Olen nöyrimmin pyytänyt puheenvuoroa, koska minulla on nähdäkseni tilaisuus ilmoittaa pari valiokunnan mietintöä valaisevaa seikkaa, mutta minä toimisin vastoin sitä mitä katson velvollisuudekseni, jos en aloittaisi tunnustamalla, miten erinomaisen isänmaallisesti valiokunta on ottanut vastaan Hänen Majesteettinsa asiaa koskevan armollisen asetuksen, ja sitä, mikä on niin suuresti ilahduttavaa valiokunnan tästä isänmaallisuudesta nousevassa mietinnössä, joka toivottavasti ei jää vaille kannattajia säädyn keskuudessa, ja joka, niin omasta puolestani haluan uskoa, poistaa kaik...
Henkilöt: 
Paikat: 

Talous- sekä valtiovarain- ja suostuntavaliokunnan ehdotus tupakkaverosta, lausunnot valtiopäivillä 24.5.1867

Päivämäärä: 
24.5.1867
Herra Snellman: Olen tosin hyvin haluton esittämään huomautuksia tätä mietintöä vastaan, mutta katson kuitenkin, että minun on kiinnitettävä huomiota siihen, että tupakkaan kohdistuvaa veroa kutsutaan tässä suostunnaksi, sillä uskoakseni se ei ole aivan oikein. Jos kysymys on siitä, että tämä vero asetetaan tavaran kuluttajille korotettuna tullina, niin voimassa olevien lakiemme mukaan se on asia, josta yksin Hänen Majesteettinsa saa päättää. Jos taas kysymys on maassa tapahtuvalle tupakan tuotannolle asetettavasta valmisteverosta, niin kysymys riippuu kylläkin säätyjen tuesta, haluavatko s...
Henkilöt: 
Paikat: 

Gustaf Nermanilta

Päivämäärä: 
28.5.1867
Tukholmassa 28.5.1867   Ensimmäisen valtiovaraintoimituskunnan päällikkö, senaattori ja ritari jalosukuinen Herra J. W. Snellman    Esitän kohteliaimmin nöyrän kiitollisuuteni Herra Senaattorin kunnianarvoisasta viime kuun 13. päivän kirjeestä, joka sisälsi ilmoituksen lähettämieni Helsinkiin suunnitellun näyttelyrakennuksen piirustusten sekä alustavan kustannusarvion hyväksymisestä asianmukaisen tarkastuksen jälkeen. Tunnustan myös kiitollisimmin saaneeni saman kirjeen mukana lähetetyn 565 ruplan vekselin. Herra Senaattorin tiedusteltua, voitaisiinko laatimiani piirustuksia käyttää sillä t...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Riihimäen ja Pietarin välisen rautatieradan leveys, lausunto senaatin talousosastossa 7.6.1867

Päivämäärä: 
7.6.1867
Päätöksen tästä osasta senaattori Snellman oli eri mieltä, koska senaattori, ottaen huomioon, että kevyempirakenteisista radoista olisi seurauksena liikkuvan kaluston vaihtuminen siihen liittyvine kustannuksineen, katsoi, että esikuntakapteeni Engströmin pitäisi myös matkustaa nyt ulkomaille perehtymään, millainen rakenne sellaisten ratojen liikkuvalla kalustolla mieluiten pitäisi olla. Ja tulisi kenraalikuvernöörille keisarillisesta senaatista lähetettävällä kirjelmällä ilmoittaa yllä mainituista senaatin toimista, jolloin myös tulisi anoa, että kenraalikuvernööri suopeimmin suvaitsisi laa...
Paikat: 

Robert Örniltä

Päivämäärä: 
3.7.1867
Pietarissa 3.7.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori!    Kreivi Adlerberg, joka oleskelee parhaillaan Hatsinassa, antoi tehtäväkseni esittää Herra Senaattorille kiitoksensa Herra Senaattorin kirjeestä ja rautatien mahdollisuuksia koskevasta selostuksesta. Samalla kreivi pyysi, että Herra Senaattori ystävällisesti pyytäisi paroni Nordenstamia jouduttamaan säätyjen vastausta viinanpolttoa ja rautatietä koskeviin esityksiin. Kreiville ei ole vielä järjestynyt virallista esittelykäyntiä Hänen Majesteettinsa Keisarin luo, mutta hän toivoo pian saavansa tilaisuuden siihen, ja silloin ratkaistaan m...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 221, 23.9.1867: Millä viljaa ostetaan

Päivämäärä: 
23.9.1867
Myöhemmin julkaistavista maaherrojen kertomuksista käynee ilmi, että kato Oulun läänissä ja Kuopion läänin pohjoisosassa valitettavasti on vuoden 1862 onnettomuuden luokkaa. Vaasan läänissä tilanne on sama niissä Pietarsaaren, Lapuan ja Kuortaneen kihlakuntien seurakunnissa, jotka tavallisestikin kärsivät halloista. Vain pääosa Laukaan kihlakunnasta näyttää tekevän poikkeuksen. Maaherrojen antamat kertomukset eivät vielä kata Korsholman ja Ilmajoen kihlakuntia. Valitettavasti kato lienee vienyt rukiin myös Ilmajoen pitäjässä. Mikkelin läänissäkin vahingot ovat suuret, mutta silti on toivoa,...
Paikat: 

Johan August von Bornille

Päivämäärä: 
21.10.1867
21.10.1867 Eilisiltana klo 11 sain paroni Stjernvall-Walleenilta seuraavan sähkeen. ”Herrojen läsnäolo tarpeen rautatiekysymystä käsiteltäessä. Kreivi pyytää Herroja joutuisasti järjestämään matkansa tänne. Time money.” Vastaan tähän: lähden torstaiaamuna klo 4. Joh. Vilh. Snellman    
Kirjeenvaihto: 

Carl Meyer von Rothschildille lokakuussa 1867, konsepti

Päivämäärä: 
31.10.1867
[saksaksi] Jalosukuinen Herra Paroni   Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan suuresti arvostettu kirjeenne lokakuun 14. päivältä. Saapuessaan Pietariin havaitsi pankinjohtaja Frenckell, että siellä häntä odotti Stanislavin ritarikunnan 2. luokan rintatähti. Koska tämä on hänen ensimmäinen kunniamerkkinsä, palkitsemisen taso on aivan poikkeuksellinen. Teidän lämmin suosituksenne, Herra Paroni, on otettu asianmukaisesti huomioon. Mutta vielä korkeamman kunniamerkin myöntäminen oli tässä vaiheessa mahdotonta. Vakuutan Teille, että osaan täydellisesti arvostaa herra Frenckellin ansioiden lisäks...