Rautatiet

Rautatiet

Tuntemattomalle vastaanottajalle

Päivämäärä: 
3.5.1863
Helsingissä 3.5.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Rovasti!    Suokaa ystävällisesti anteeksi, että lähetän tarkastettavaksi ja allekirjoitusta varten vain oheisen ”esityksen”. Tämä johtuu siitä, että varsinaisesta liikenneyhteyksiä koskevasta ehdotuksesta on tullut niin pitkä ja sen valmistaminen on vaatinut niin paljon työtä, että aika on käynyt vähiin ja sen puhtaaksikirjoittamista on kiirehdittävä. Siinä ehdotetaan: rautatietä Tampereelle; – samoin Päijänteelle; – pieniä kanavia Näsijärven vesistöön – Virroille ja Keuruulle; – samoin Längelmäveden, Mallasveden ja Sääksmäen järvien välil...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
4.5.1863
Helsinki 4.5.1863   Rakas Veli!    Tervetulleet kirjeesi maaliskuun 18. ja huhtikuun 25. päivältä olen saanut. Sydämellinen kiitos onnentoivotuksista, ei siitä syystä, että iloitsisin millään tavoin nimityksestä, jota en ole tavoitellut enkä kaivannut, mutta tästä puhumme enemmän, kun tulet tänne valtiopäiville, kuten toivon. Valitettavasti näyttää käyvän niin, että saan finanssit hoitaakseni. Tämä olkoon kuitenkin toistaiseksi sanottu vain meidän kesken. Onneksi Langenskiöldin tila ei ole täysin toivoton. Hän tarvitsee kuitenkin parhaassakin tapauksessa pitkähkön levon, ja minun on niin sa...
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.1.1864
Pietarissa 15./27.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Oheen liitetyssä kirjeessä esitetyn anomuksen johdosta minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta lausuntoa siitä, voiko Suomen valtiovarainhallinto ryhtyä minkäänlaisiin toimiin edistääkseen herra von Derviez'n esittämän tavoitteen saavuttamista. Minun on tässä yhteydessä lisättävä: että Hänen Ylhäisyytensä valtiovarainministeri on ilmaissut yksityisesti minulle olevansa hyvin kiinnostunut herra von Derviez'n anomuksen myönteisestä käsittelystä, koska Moskovan–Rjazanin rautatien rakennustyön loppuun vieminen riippuu su...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

K. Alfthanin anomus saada lupa rautatien rakentamiseksi Viipurin ja Pietarin välille, lausunto senaatin talousosastossa 20.2.1864

Päivämäärä: 
20.2.1864
Senaattori Snellman oli maanviljelyksen ja yleisten töitten toimituskunnan esittelyssä tämän kuun 6. päivänä esittänyt varauksen asiassa, joka koskee maanviljelijä Karl Alfthanin alamaista anomusta saada lupa rakentaa rautatie Viipurin ja Pietarin välille sekä Suomen valtion takuut sen kustannusten tietynsuuruisista koroista. Senaattori palautti nyt mainitut asiakirjat ja lausui, – että ennen kuin asialle tehdään enempää, halusi senaattori kehottaa Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitusta antamaan lausunnon siitä, onko Suomen tie- ja vesikulkulaitosten insinöörikunnan sellaista rataa varten...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Yksityishenkilöiden korvaushakemukset Hämeenlinnan tavaramakasiinin palon johdosta, lausunto senaatin talousosastossa 25.2.1864

Päivämäärä: 
25.2.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että samalla kun senaattori katsoi, että tilanomistajien suorittamat rahtimaksut tulee heille heti palauttaa, halusi senaattori kehottaa ylihallitusta maksamaan ennalta arvaamattomista menoista huolehtimiseen tarkoitetuista rautatiemäärärahoista opiskelija Lars Homénille hänen vaatimansa korvaus hänen tulipalossa menettämästään omaisuudesta, joka pääosin koostui Hämeenlinnasta Helsinkiin matkustettaessa sisään jätetyistä matkatavaroista, kuitenkin sillä ehdolla, että hän tekee tuomioistuimessa selon omaisuutensa arvosta. Mitä sitten tulee hyvitykseen...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 82, 11.4.1864: Viinaveron käyttö

Päivämäärä: 
11.4.1864
Voidaan arvailla, että arvoisien säätyjen toisistaan poikkeavat päätökset tässä asiassa joudutaan sovittamaan keskenään. Siinä yhteydessä voitaisiin kenties ajatella sitäkin, että ulkomaisten lainojen kasautuminen on vaarallinen asia maalle, joka käy niin vähän ulkomaankauppaa kuin Suomi. Rautatielainan ottamista pitäisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Jo nyt maksetaan ulkomaisten velkojen kuoletuksina vuosittain 1 800 000 markkaa. Jos 12 hypoteekkiyhdistyksen 12 miljoonan markan lainasta tulee totta, maksut lisääntyvät noin 700 000 markalla. Maan rahatilanteen kannalta nämä maksut olisiva...
Paikat: 

Viinan poltto ja myynti maaseudulla, lausunto senaatin täysistunnossa 31.10.1864

Päivämäärä: 
31.10.1864
Keisarillisen senaatin asiassa näin tekemää päätöstä vastaan jätti senaattori Snellman pöytäkirjaan seuraavan kirjallisesti laaditun varauksen: – Koska säädyt eivät ole viinanpolttoverosta osoittaneet varoja niihin tarkoituksiin, joihin Hänen Majesteettinsa armollisessa esityksessään on niitä pyytänyt, vaan ovat järjestäneet näiden varojen käytön toisin, saanen alamaisimmin puoltaa, että Hänen Majesteettinsa armollisimmin antaisi tämän säätyjen esityksen jäädä silleen, koska perustuslailliseen veronmyöntämisoikeuteen kuuluu myös oikeus päättää varojen käytöstä. Olisi toki ollut toivottavaa,...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
11.3.1865
Helsingissä 11.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Esitän kunnioittavimman kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin sangen suopeamielisestä myötävaikutuksesta siihen huomionosoitukseen, joka on tullut osakseni. Näen sen saamisen osoitukseksi Armollisen Hallitsijamme jaloudesta, jonka vaikutuksesta Hän ei ole pitänyt virheenäni sitä, että olen ajanut asiaa, joka on tuottanut Hänen Majesteetilleen huolia ja levottomuutta. En ole, Jumala nähköön, kuitenkaan halunnut tuottaa hetkenkään murhetta isänmaamme jalomieliselle suojelijalle ja hyväntekijälle, yhtä vähän kuin kukaan muukaan suomalainen,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Venäläisten veturien lunastaminen, lausunto senaatin talousosastossa 11.5.1865

Päivämäärä: 
11.5.1865
…jolloin senaattori Snellman lausui, – että ottaen huomioon suuret ylimääräiset määrärahat, joilla yleinen valtionrahasto on osallistunut rautatiehen, yhteensä lähes kaksi miljoonaa markkaa, ja ne menot, joita valtiolla edelleenkin on liikenteestä, ja koska niiden hallinto ei näytä antavan toivoa näiden menojen pikaisesta vähenemisestä, katsoi senaattori omasta puolestaan, ettei kyseisen kaupan tule tapahtua ehdoitta, varsinkin kun silloin myös hankitaan kaksi uutta veturia, eikä rautatie enää tarvitse nyt lunastettavaksi ehdotettuja venäläisiä. Mutta jos uusien veturien osto vielä lykkäänt...
Paikat: 

Ehdotus rautatien rakentamiseen tarvittavien varojen hankkimisesta, lausunto senaatin täysistunnossa 26.5.1865 (sub secreto)

Päivämäärä: 
26.5.1865
Koska rautatien rakentamiseen tarvitaan varoja: 1. ennen kuin niitä saadaan viinapolttoverosta, 2. tästä verosta tarkoitusta varten varatun vuosittaisen määrän lisäksi; ja koska kyseisten varojen hankkiminen ulkomaanlainalla käy mahdottomaksi – ainakin lähitulevaisuudessa, niin ehdotetaan seuraavaa: Otetaan lainaa maan sisällä, ja maksetaan se takaisin viinanpolttoverosta viimeistään kymmenen vuoden kuluessa. Kotimaista valtionlainaa vastaan voidaan maan vähäiset rahavarat huomioon ottaen väittää, että se vie pääomaa pois tuotannosta: a) käytettäväksi rautatien raaka-aineitten tuontiin; b) ...
Henkilöt: 
Paikat: