Rahauudistus

Rahauudistus

Folkvännen nro 30 ja 33, 25.7. ja 15.8.1866: Minne raha on joutunut?

Päivämäärä: 
25.7.1866
Tuskin on yhtäkään maanviljelijää, joka ei näinä aikoina tekisi tätä kysymystä itselleen ja muille. Rahan katoamista eivät kuitenkaan valita vain maanviljelijät vaan myös kauppiaat, virkamiehet ja muutkin yhteiskuntaluokat, ja onkin totta, että nykyinen sukupolvi ei ole nähnyt yhtä köyhää aikaa kuin tämä. Vanhat huokailevat ajatellessaan hyviä aikoja, jolloin niin viljaa kuin rahaakin oli yllin kyllin – ainakin riittävästi – jolloin maanviljelijä oli hyvin toimeentuleva mies ja hänellä oli rahaa lainattavaksi asti. Kaikki oli sanalla sanoen toisin kuin nyt; nyt viljelijä on velkaantunut, ti...

Yhdyspankin liikkeelle laskemien setelien arvomäärät, lausunto senaatin talousosastossa 1.8.1866

Päivämäärä: 
1.8.1866
Senaattori Snellman oli muilta osin yhtä mieltä senaattori ja vapaaherra von Bornin kanssa, mutta katsoi, että Yhdyspankin liikkeelle laskemien seteleitten arvomääriksi tulisi määrätä kymmenen, kaksikymmentäviisi ja sata markkaa, kuitenkin niin, että pankki saisi kahdenkymmenenviiden markan arvon sijasta käyttää kahtakymmentä markkaa, koska se sopii desimaalijärjestelmään, jonka mukaan maamme raha on jaettu. Tätä mielipidettään senaattori Snellman piti perusteltuna jo siksi, että olisi väärin pakottaa jokin yksityispankki laskemaan liikkeelle useampia setelien arvomääriä kuin mitä pankki it...
Paikat: 

Samuel Henrik Antellilta

Päivämäärä: 
3.8.1866
Kuopiossa 3.8.1866   Kunnioitettu Veljeni!    Vaikka ajat ovat kuinka huonot, olemme sentään vielä hengissä, mutta huolten täyttämää elämää elän ainakin minä. – Sanoin kuvaamatonta sydämen tuskaa, unettomat yöt piinaavat minua alituisesti, ja pystyssä pysyäkseni minun on koottava koko lannistumaton rohkeuteni, kaikki luottamukseni parempaan tulevaisuuteen. Tämä säätilakin voi silti jähmettää ihmisen. Lähes kolme viikkoa on ollut sateista, pilvistä ja koleaa melkeinpä joka päivä; aurinko on näyttäytynyt harvoin – ja me kun tarvitsisimme sitä niin kipeästi. Kesä on samanlainen kuin 1862, ja s...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
26.7.1866
Helsingissä 26.7./7.8.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Koska useat [ministeri]valtiosihteerinviraston ja Suomen asiain komitean virka- ja palvelusmiehet ovat ilmaisseet toivovansa, että myös heidän tämän vuoden kolmannen kolmanneksen palkkansa maksettaisiin heille markkoina ja penneinä, pyydän Herra Senaattorilta paitsi valtiosihteerinviraston mainitun vuosikolmanneksen palkkamäärärahojen lähettämistä minulle Suomen Pankin rahana sekä valtiosihteerinviraston varustamista sellaisella pikkusetelien ja vaihtorahakolikoiden määrällä kuin palkkojen maksamiseksi tarvitaan myös ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 189, 16.8.1866: Venäläisen Golos-sanomalehden numerossa 209 julkaistun artikkelin ”Suomen rahanuudistuksesta” johdosta

Päivämäärä: 
16.8.1866
Venäjällä on sanomalehtiä, jotka silloin tällöin käsittelevät Suomen asioita päätarkoituksenaan nähtävästi osoittaa sopimattomaksi, että Suomella on oma valtiosääntö, omat lakinsa ja oma keisarikunnasta erillinen hallinto, sekä tämän johdosta kiihottaa lukijoitaan suomalaisia vastaan. Näistä lehdistä Golos (Ääni) on viime aikoina alkanut esiintyä näkyvimmin. Lehti on löytänyt moitteen sijaa myös nykyisestä rahajärjestelmästämme. Aikaisemmin venäläiset lehdet valittivat pikemminkin sitä onnettomuutta, että meillä on metalliraha, käyttäen siinä hyväkseen erään täkäläisen lehden maan rahatilan...
Henkilöt: 
Paikat: 

Folkvännen nro 35, 29.8.1866: Vielä maamme rahapulasta

Päivämäärä: 
29.8.1866
Vastauksia ja puolustautumista   Finlands Allmänna Tidningin välittämässä artikkelissa ”Suomen pankin antolainaus” meitä syytetään, että olemme artikkelissamme ”Minne raha on joutunut” syyllistyneet virheeseen, joka asettaa maan hallituksen hyvän tarkoituksen erittäin outoon valoon. Kysymys on arvelustamme, jonka mukaan pankin antolainausta on rajoitettu siksi, että rahan niukkuuden avulla alennettaisiin hintoja ja palkkoja. Myönnämme kernaasti, että olemme ottaneet sellaisen virheen niskoillemme, mutta olemme vain toistaneet luotettavan miehen meille välittämän pääkaupungissa kiertävän huh...

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
17.10.1866
Pietarissa 17./29.10.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Keisarillisen Suomen senaatin talousosasto on alamaisella kirjelmällään kuluvan vuoden helmikuun 7. päivältä anonut Hänen Majesteetiltaan Keisarilta muun ohessa, että Hänen Majesteettinsa suvaitsisi armollisesti määrätä, että Suomessa nykyisin liikkeellä olevat 72-prosenttiset hopeakolikot poistettaisiin käytöstä ja korvattaisiin pennimääräisellä hopeavaihtorahalla, joka sisältäisi puhdasta hopeaa nimellisarvon mukaisesti 83 1/3 prosentin lejeerinkinä täysiarvoisia ruplan ja markan kolikoita vastaavasti, jolloin Suomes...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus Venäjän rahalaitoksen uudistamiseksi, konsepti

Päivämäärä: 
30.10.1866
Oheinen ehdotus setelinannon järjestämiseksi jätetään nöyrimmin arvioitavaksi siten kuin sen voidaan katsoa ansaitsevan. Se ei sisällä mitään uutta. Tällä alalla ei sellaista voida odottaakaan. Tässä ehdotettuja toimia yhdessä käyttämällä olisi kuitenkin mahdollista päästä tarkoitettuun tavoitteeseen. Tämä toimien yhdistelmä on joka tapauksessa pitkäaikaisen ja huolellisen harkinnan tulos. Valtiovarainhallinnon näköjään valitsema keino, nimittäin maan viennin helpottaminen ja lisääminen liikenneyhteyksiä parantamalla, on epäilemättä ainoa varma menetelmä. Voihan ainoastaan kauppa huolehtia ...

Ehdotus valtiontalouden uudistamisesta liikkeellä olevan setelirahan konvertoimiseksi, konsepti

Päivämäärä: 
30.10.1866
[ranskaksi]   1) Keisarikunnan Pankin sijaan perustettaisiin (perustetaan) osakepankki, jolle siirretään ensiksi mainitun varat ja velat siltä osin kuin ne edustavat pankin todellista liiketoimintaa: uusi pankkia saa tehtäväkseen parhaillaan liikkeessä olevien setelien lunastamisen (ks. tasetta A).   2) Kaikki muut Keisarikunnan Pankin asiat luovutetaan Valtion kiinnityslainapankin hoidettavaksi, ja sen hallinto jää hallituksesta riippuvaksi (ks. tasetta B).   3) Osakepankki a) saa 50 vuodeksi yksinoikeuden laskea liikkeelle seteleitä; se voi perustaa konttoreita tai asioimistoja kaikkiin k...

Hopearuplan käyttö, lausunto senaatin talousosastossa 7.11.1866

Päivämäärä: 
1.11.1866
Senaattori Snellman lausui mielipiteensä ja, kiinnittäen huomiota siihen, että ruplan kolikkojen vieminen maasta on sallittua, ja että pankki siis voisi lähettää niitä ulkomaille siellä sulatettavaksi, ja että pankin johtokunnan on yleensäkin saatava vapaasti vaihtaa yhtä laillisesti käypää rahalajia toiseen, näki hyväksi sallia pankin johtokunnan jättää mainitussa tarkoituksessa rahapajalle niitä pankin säilytettävänä olevia hopearuplan kolikoita, jotka voidaan pienimmin pankille koituvin menetyksin tarkoitusta varten sulattaa, arvoltaan yllä ilmoitettua 186 700 markkaa vastaavan määrän.    
Paikat: