Pankkilaitos

Pankkilaitos

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.3.1865
Helsingissä 23.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin viimeksi saapuneesta kunnianarvoisasta tiedonannosta minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni. Senaatin alamainen ilmoitus rahauudistuksesta kuuluu lähteneen viime postissa. Valitettavasti esitys ei ole yksimielinen. Enemmistön kannasta poikkeavissa äänestysselityksissä ilmeneviä vääriä tietoja ja aiheettomia verukkeita ei ole korjattu annetuista tiedoista huolimatta; ja pidän näin ollen velvollisuutenani kiinnittää Herra Kreivin huomiota niiden laatuun. Sen varalta, että kysymys sotilashenkilöstön palkkauks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Pyyntö saada julistaa uudistus 4 miljoonalla, konsepti

Päivämäärä: 
28.5.1865
Lykkäys 1. kesäkuuhun merkitsee:   Olemme pyytäneet saada julistaa uudistuksen 4 miljoonalla, jotka nyt ovat talletetut; Voisimme viivytellä maalis-huhtikuuhun, jolloin luultavasti on tallennettuna 8 miljoonaa, niin vaikeaksi kuin tilanne silloin käykin Venäjän rahan tunkeutuessa kruunun kassoihin, pankkiin, yhdyspankkiin, eläkekassoihin ym. Nyt tätä vaarallista aikaa pidennetään. Mutta näin täytyy tapahtua, ja me yritämme kestää. ––– On mahdotonta antaa mitään varoitusta tai lykkäystä Venäjän setelien haltijoille. Sillä se lisäisi vaikeuksia kaikille yleisille kassoille ja rohkaisisi keino...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 166, 21.7.1865: [Huhut valtionlainan ottamisesta]

Päivämäärä: 
21.7.1865
Niiden pelkojen rauhoittamiseksi, joita huhu uuden kotimaisen valtionlainan ottamisesta näyttää aiheuttaneen, voi olla apua seuraavista tiedoista: Lainan tarkoitus on säätyjen päättämien uusien kulkuyhteyksien toteuttaminen. Se otetaan vuosina 1865–67 ja maksetaan takaisin vuosina 1873–75 säätyjen äsken mainittuun tarkoitukseen myöntämistä varoista. Toistaiseksi lainataan kuitenkin vain 1 200 000 markkaa. Niin sanottuja Saimaa-seteleitä on nimittäin yhä liikkeellä mainitun summan verran. Rahat niiden lunastamiseksi ovat valmiina kuoletusrahastossa. Mutta kun mainittua 15 vuoden maksuajalle ...
Paikat: 

Muistio sotaväen palkkoja käsittelevälle komitealle, konsepti

Päivämäärä: 
30.8.1865
Kurssista 1. Parikurssi on jalometallin määrien suhde kahden maan metallirahan välillä. 2. Vekselikurssi on yhdessä maassa toisen maan rahan osoitusten hinta. Huomautus: a) Vekselikurssi riippuu sellaisten osoitusten (vekselien) tarjonnasta ja kysynnästä ja on siksi parikurssia jonkin verran kalliimpi tai halvempi. b) Vekselikurssin putoamisella (venäläisessä kielenkäytössä = pienempi määrä ulkomaista rahaa samalla määrällä kotimaista) on kuitenkin selvä rajansa, jonka muodostavat metallirahan lähetyskustannukset. Heti kun tämä kustannusraja ylitetään, ei liikemies osta vekseleitä vaan lähe...

Suhteet Saksan pankkiirihuoneeseen, lausunto senaatin talousosastossa 25.10.1865

Päivämäärä: 
25.10.1865
Senaattori Snellman katsoi omasta puolestaan, että pankin johtokuntaa ei pidä rasittaa koko vastuulla pankin ulkomaanasiamiesten valinnasta, ja että parasta olisi, jos keisarillinen senaatti ratkaisisi asian. Mutta koska asiasta on olemassa selkeä säädös, yhtyi senaattori vapaaherra von Bornin kantaan, jonka mukaan ratkaisu olisi valtiovarainpäällikön asia.    
Paikat: 

Suomen Pankin asiamies Hampurissa, lausunto senaatin talousosastossa 8.11.1865

Päivämäärä: 
8.11.1865
Senaattori Snellman viittasi valtiovaraintoimituskunnan edellä käsiteltyyn esitykseen, ilmoittaen että senaattorin mielestä pankin turvallisuudelle niin tärkeää asiaa kuin sen ulkomaisten asiamiesten valintaa ei pidä sälyttää pankin johtokunnan niskoille, vaan pankin ylimmän hallituksen tulisi ottaa se hoitaakseen.    

Finlands Allmänna Tidning nro 264, 13.11.1865: [Rahauudistus, se suuri oikeudenmukaisuus ja hellä huolenpito isänmaastamme]

Päivämäärä: 
13.11.1865
Se suuri oikeudenmukaisuus ja hellä huolenpito isänmaastamme, jota rahanuudistusta koskevat määräykset sille nyt viestittävät, ei ole vähäisin niistä monista asioista, joista Suomen on kiittäminen nyt hallitsevaa armollista hallitsijaa. Kunpa jokainen Suomen asukas tässä yhteydessä muistaisi, että tämäkään hyvänteko ei ole vain Suomen suuriruhtinaan määräys, vaan suuren Venäjän keisarikunnan mahtavan itsevaltiaan tekemä myönnytys. On ilahduttavaa tietää, että toimenpide ei aiheuttanut minkäänlaista aineellista tappiota keisarikunnalle. Venäläisen setelirahan yleisen käypyyden lakkaaminen Su...
Paikat: 

Lahjoitusmaatilojen lunastaminen Viipurin ja Mikkelin lääneissä, lausunto senaatin talousosastossa 15.11.1865

Päivämäärä: 
15.11.1865
Senaattori Snellman jätti näin kuuluvan kirjallisen lausuman: ”Valtiovaraintoimituskunnan laatima ehdotus maan seuraavaksi kokoontuville säädyille annettavaksi esitykseksi Viipurin ja Mikkelin läänien lahjoitusmaatilojen lunastamisesta nojaa, niiltä osin kuin valtiosihteeristön kirjeessä annettuja määräyksiä on tarkemmin selvitetty, seuraaviin perusteisiin: Koska kyseisten tilojen lunastaminen tapahtuu vähitellen, ja sitä mukaa kuin lahjoitusten saajat ja lahjoitustilojen talonpojat saavat aikaan sopimuksia ja hallitus ne hyväksyy, on ollut tarpeen lisätä esitykseen ne huomautukset, jotka o...
Henkilöt: 
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 274, 24.11.1865: Suomen Pankin katsaus hypoteekkirahastosta

Päivämäärä: 
24.11.1865
Suomen Pankin nyt julkaisema katsaus hypoteekkirahaston juuri päättyneen lokakuun tilanteeseen osoittaa, että liikkeessä oleva setelikanta kohosi 27 563 000 Suomen markkaan. Sitä vastaan rahastossa oli varoja: Metallista valuuttaa sekä saatavia rahapajalta ja pankin ulkomaisilta asiamiehiltä 17 346 000 Venäläistä setelirahaa 824 000 Korollisia venäläisiä obligaatioita 2 563 000 yhteensä 3 387 000 joka 82 %:n mukaan vaihdettuna vastaa 2 777 000 yhteensä 20 123 000 Josta vähennetään pankin talletusvelat 1 086 000 jää 19 037 000 Tämä osoittaa, että pankilla oli liikkeessä olevaa setelistöä vas...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.12.1865
Helsingissä 21.12.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan kunnianarvoisa kirjelmä tämän kuun 16. päivältä. Jalosukuisen Herra Kreivin siinä ilmaiseman tahdon mukaisesti palkat lähetetään venäläisinä seteleinä vallitsevan kurssin mukaisesti. Syvimmin nöyrällä mielellä rohkenen kiinnittää Herra Kreivin hyväntahtoista huomiota seuraaviin asioihin ja pyytää tukea: a) Keisarillisen senaatin yhteisistunnon alamaiselle anomukselle, joka koskee rahalajia, jossa ennen marraskuun 13. päivää otetut sitoumukset on maksettava. Ehdotettua asetusta ei tarvita sen ratkais...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: