Pankkilaitos

Pankkilaitos

August Fredrik Soldanille

Päivämäärä: 
30.12.1864
Hyvä Veli. Jos rahapajassa on laskettu oikein metalliharkkojen kustannukset, näyttää Fiskarsin vaatima hinta liian korkealta. Pitäisihän kai rahapajan leikkausjätteistä maksaa enemmän kuin epäpuhtaasta romukuparista. Tarjoa esim. 140 ruplaa kippunnalta [kippunta = 170 kg] tänne kuljetettuna. Eivätkö Osberg ja Bade tai rautateiden konepaja pysty toimittamaan? Tuskin kannattaa tehdä sopimusta suuremmasta kuin 60 kippunnan erästä. Esim. 300 000 kymmenen pennin kolikkoa ja 400 000 viisipennistä riittävät aluksi. Myöhemminhän rahapaja voi itse valmistaa harkot. Pankki maksaa vain 64 markkaa 128 ...
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietari 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Sen jälkeen kun kreivi Armfelt oli ilmoittanut kenraalikuvernöörille sekä yksityisesti että virallista tietä Hänen Majesteettinsa hyväksyneen finanssikomitean rahakysymystämme koskevan esityksen, minulla ei ollut mitään syytä otaksua, ettei paroni Rokassovski olisi heti halunnut ilmoittaa tuloksesta valtiovarainpäälliköllemme. Ehkäpä tämä on jo nyt tapahtunut. Senaatti sai täällä sovitun mukaisesti nyt vastauksen vain viimeksi esittämäänsä anomukseen, joka koski 4 miljoonan markan talletusmäärää. Toivomme saavamme sangen pian ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietarissa 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Olettaen, että keisarillinen senaatti on jo saanut tiedon minun Hänen Ylhäisyydelleen Kenraalikuvernöörille tämän kuun 2/14. päivänä lähettämästäni kirjeestä, jossa ilmoitetaan, ettei Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ole hyväksynyt senaatin anomusta, että se saisi määrätä ajankohdan, josta lähtien metalliraha on ainoa laillinen maksuväline Suomessa, heti kun [Suomen] Pankkiin on talletettu neljä miljoonaa markkaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaisesta lainasta, minun on mielestäni ilmoitettava Herra Senaattorille ti...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
28.1.1865
Helsingissä 28.1.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori    Perin myöhään täytän velvollisuuteni ja lähettämällä kotoani nöyrän kiitokseni osoitan muistavani sen hyväntahtoisuuden, jota Jalosukuinen Herra Senaattori ystävällisesti osoitti minulle Pietarissa ollessani. Työruuhka, päivän valoisan ajan lyhyys ja silmien kehnous ovat väistämättömästi rajoittaneet kirjeenvaihtoani. Herra Senaattori, uskokaa hyväntahtoisesti vakuutukseni, että kaipaan sangen suuresti herrojen luottamuksellista ja ystävällistä seuraa ja neuvoja – täällä, missä joudun pitämään virkahuoleni omana tietonani. Olisin kiit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.2.1865
Helsingissä 2.2.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi    Pidän velvollisuutenani nöyrimmästi kertoa, että Suomen Pankin johtokunta on kirjeellään 28. tammikuuta ilmoittanut pankin nyt lunastaneen Hypoteekkiyhdistyksen Frankfurt am Mainissa toimivan M. A. von Rothschild & Söhnen pankkiiriliikkeen kanssa sopiman lainan Hampurissa ja Lontoossa maksettavia vekseleitä pari-kurssiin [nimellisarvoon] kaikkiaan 8 023 485 Suomen markan ja 65 pennin arvosta. Jalosukuisen Herra Kreivin tammikuun 9./21. päivän kunnianarvoisan kirjeen nro 4 johdosta minulla on kunnia lisätä, että sen jälkeen, kun pankin ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
4.2.1865
Pietari 4.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia vastaanottaa Herra Senaattorin sangen kohtelias kirje viime tammikuun 28. päivältä ja esitän siitä nöyrimmän kiitokseni. On hyvin ymmärrettävää, että rahauudistuksen toteuttamiskysymys tuottaa Herra Senaattorille suuria huolia, etenkin kun kyseessä olleet 8 miljoonaa on jo talletettu. Pyydän Herra Senaattoria olemaan vakuuttunut siitä, että täällä olevat korkeat viranomaiset havaitsevat ja täysin ymmärtävät Herra Senaattoriin vallitsevassa tilanteessa kohdistuvan paineen ja tuntevat samaa huolta,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 58, 10.3.1865: [Palkkaneljännesten maksaminen]

Päivämäärä: 
10.3.1865
Vaikka lehdissä julkaistut, palkkaneljännesten maksamista täkäläisestä rahastosta koskevat tiedot eivät ole vähääkään luotettavia, olosuhteet eivät salli myöskään niistä vaikenemista. Valtio ei voi suorittaa maksuja muussa rahassa kuin mitä se on valtiontuloina saanut ja mitä sillä on hallussaan. Kun viime aikoina venäläisiä seteleitä on tullut valtionkassaan tavallista enemmän, niin että käytettävästä varannosta 28. helmikuuta merkittävä osa oli venäläistä rahaa, oli 1. maaliskuuta maksettaviin palkkaneljänneksiin pakko käyttää osittain tätä rahaa. Tämän johdosta palkat maksettiin puoliksi...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
11.3.1865
Helsingissä 11.3.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Esitän kunnioittavimman kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin sangen suopeamielisestä myötävaikutuksesta siihen huomionosoitukseen, joka on tullut osakseni. Näen sen saamisen osoitukseksi Armollisen Hallitsijamme jaloudesta, jonka vaikutuksesta Hän ei ole pitänyt virheenäni sitä, että olen ajanut asiaa, joka on tuottanut Hänen Majesteetilleen huolia ja levottomuutta. En ole, Jumala nähköön, kuitenkaan halunnut tuottaa hetkenkään murhetta isänmaamme jalomieliselle suojelijalle ja hyväntekijälle, yhtä vähän kuin kukaan muukaan suomalainen,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskilta

Päivämäärä: 
20.3.1865
Pietarissa 20.3./1.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari.    Sattuneesta syystä minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta ja Ritarilta lausuntoa siitä, ovatko pankkiiri, paroni Charles von Fehleisen Suomen valtiolaitoksen toimeksiannosta suorittamiensa finanssioperaatioiden ansiosta ja ”Salomon Heinen” kauppahuoneen nykyinen päämies Charles Heine, joka on kauan ollut liikesuhteissa Suomen Pankkiin, ehkä ansainneet jonkin osoituksen keisarillisesta armollisuudesta. Pyydän Herra Senaattoria ja Ritaria ottamaan vastaan täydellisimmän kunnioitukseni vakuutuksen. Paroni P....
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.5.1865
Helsingissä 2.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Rohkenen sattuneesta syystä pyytää tietoa, esitelläänkö senaatin pian lähtevä ilmoitus siitä, että rahauudistuksen ajan katsotaan olevan käsillä, Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen vai onko asiasta jo olemassa Hänen Majesteettinsa lopullinen päätös, josta tiedottaminen vain on lykätty odottamaan senaatin mainitun alamaisen ilmoituksen saapumista. Ilmoituksen sanamuoto pitäisi kaiketi laatia tässä suhteessa vallitsevaa asiaintilaa vastaavaksi. Pyydän kunnioittavasti Jalosukuiselta Herra Kreiviltä pikaista vastausta, jos Herra Kreivin ai...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: