Pankkilaitos

Pankkilaitos

Yhdyspankin uudet lainat, lausunto senaatin talousosastossa 2.11.1864

Päivämäärä: 
2.11.1864
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui, – että senaattori katsoi omasta puolestaan hyväksi puoltaa mainittua anomusta siten, että Yhdyspankki saisi Suomen Pankilta kahdensadantuhannen markan kassakreditiivin yhden vuoden ajalle, panttina annettavia Suomen Hypoteekkiyhdistyksen viiden prosentin obligaatioita tai muita pankin johtokunnan hyväksymiä vakuuksia vastaan, Yhdyspankin käytettäväksi, jolloin se nauttisi niitä ehtoja, jotka on määrätty yksityishenkilöitä ja yhteisöjä varten 9. marraskuuta 1859 annetussa armollisessa julistuksessa, kaikilta muilta osin paitsi mitä tulee ta...
Paikat: 

Valuutan kierron tarve, lausunto senaatin täysistunnossa 21.11.1864 (salainen)

Päivämäärä: 
21.11.1864
Pankin johtokuntahan on ilmoittanut, että kiertoa varten tarvitaan 1 ½ miljoonaa ruplaa metallirahaa eli 6 000 000 markkaa. Tämä on kuitenkin aivan liian suuri arvio. Kierrossa oleva setelimäärä on nyt 31. lokakuuta - 27 257 000 markkaa. Mutta samanaikaisesti on julkisissa rahastoissa, jotka eivät tarvitse hopeaa 5 234 000 Näin ollen on yleisön käsissä seteleitä vain 22 023 000 Jos nyt kierrossa olisi 6 miljoonaa markkaa hopeaa, niin kaikilla olisi suunnilleen kolmasosa rahavaroistaan metallirahana. Tämä olisi mahdollista, jos meillä olisi kultaraha tai edes niin suuri rahayksikkö kuin hope...
Henkilöt: 
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.11.1864
Helsinki 23.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni Herra Kreivin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 16. päivältä. Se edelleenkin suuriarvoinen hyväntahtoisuus, jonka uskon tohtivani siitä lukea, on minulle todellisena lohtuna tehdessäni työtä monien huolia aiheuttavien asioiden parissa. Toissa iltana minulla oli kunnia kirjoittaa Herra Kreiville muutamia rivejä, ja tarkoitukseni oli täydellistää nöyrää ilmoitustani eilispäivän postissa. Tilanne vei kuitenkin siihen, että asia lykkääntyi tähän päivään. Ymmärrän täysin kyseessä olevan asian ark...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Claes Herman Molanderille

Päivämäärä: 
23.11.1864
23.11.1864   Jalosukuinen Herra Todellinen Valtioneuvos    Eilisiltana minulla oli kunnia käydä tapaamassa Herra Valtioneuvosta ja jättää Hänen Majesteetilleen osoitettu anomus – konseptina, koska puhtaaksi kirjoitettu kappale kiertää allekirjoituksia keräämässä. Anomus sisältää kaksi kohtaa: 1. Hypoteekkiyhdistykselle annettava enintään 150 000 ruplan tuki. Yhdistys saa nimittäin lainaa 80 %:n kurssiin – mutta pääsisi subvention avulla 85 %:n tasoon, alimpaan arvoon, johon se voi lainaa ottaa. Korko 4 ½ prosenttia. 2. Hopearahan vaihtamisen julistaminen – todellinen vaihtoaika 6 kuukautta ...
Kirjeenvaihto: 

Julius Gustaf Reinhold Thiléniltä, sähke 3.12.1864

Päivämäärä: 
3.12.1864
Pietari. Hotelli Klée. Nikolajevska-katu Senaattori Snellman.   Hypoteekkiyhdistys saanut tiedon subventiosta, mutta ei kerro asiamiehille Frankfurtiin. Pankin setelivaranto 1. joulukuuta 27 miljoonaa ja valuuttavaranto 14 miljoonaa 161 tuhatta. Thilén.    

Carl Johan Jägerhornilta

Päivämäärä: 
9.12.1864
H:ki 9.12.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Saamani määräyksen mukaisesti minulla on kunnia lähettää Herra Senaat­torille ohessa tiedoksi oikeiksi todistetut jäljennökset pankin johto­kunnan tämän kuun 3. päivänä päivätystä kirjeestä, jossa ilmoitetaan toimista, joihin johtokunta on ryhtynyt vallitsevan epäedullisen rahatilanteen johdosta, sekä samaa aihetta koskevasta Helsingin kaupungin porvariston alamaisesta adres­­sista; tähän minun on lisättävä, että pankin johtokunnan kirje esiteltiin keisa­rilliselle senaatille toissa päivänä, 7. tätä kuuta, jolloin senaatti totesi, ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Julius Gustaf Reinhold Thiléniltä, sähke 13.12.1864

Päivämäärä: 
13.12.1864
Pietari Hotelli Klée, Nikolajevska-katu Senaattori Snellman   Born poissa. Lähettänyt ko. sähkeen ja saanut vastauksen kokoontumisesta. – Törnqvist kuitenkin toivoo, ettei senaatti ryhdy mihinkään ennen paluutasi. Törnqvist sanoo että Hypoteekkiyhdistys ilmoittaa pankille ennen tammikuun 1. päivää Rothschildin sitoumuksesta toimittaa neljä miljoonaa ja pankki senaatille, kun toimenpide on suoritettava. Thilén    

Muistio Suomen rahauudistuksesta Venäjän finanssikomitealle, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1864
Muistio Hänen Ylhäisyydelleen Valtiovarainministerille koostuu seuraavista osista: I Suoritettuja toimenpiteitä II Tämänhetkinen tilanne III Pankin hopeanvaihtoa varten tarvittavat varat ja suunnitelma niiden hankkimiseksi IV Venäjän setelirahan tuleva asema Suomessa Esitys Venäjän sotilasmenoista kuuluu osaan 4. (Ks. arkki 4 s. 4 huom.)   Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on asiasta tehdyn alamaisen esityksen johdosta armollisimmin antanut määräykset seuraavista Suomen rahalaitosta koskevista muutoksista: Armollinen manifesti 23. maaliskuuta/4. huhtikuuta 1863 – että suuriruhtinaskunnalla...
Henkilöt: 
Paikat: 

Artikkeli Suomen rahalaitoksesta Russkij Invalid -lehdelle, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1864
– – Te pyydätte myös kaikenlaisten huhujen takia tietoa rahan arvon parantamisesta ja Venäjän setelirahan luotosta tässä maassa. Meidän rahalaitostamme koskeva tarina on pitkä. Haluan kuitenkin yrittää antaa siitä teille niin lyhyen esityksen kuin suinkin mahdollista. Vuodesta 1809 lähtien, jolloin Suomi yhdistyi Venäjän kanssa, oli maassa kierrossa kahdenlaista setelirahaa, Venäjän bankoassignaatteja ja Ruotsin seteleitä, joilla molemmilla oli jatkuvasti kasvava agio hopeaan. Mutta jo 1830 tapahtui Ruotsissa realisaatio, jonka seurauksena 4 riikintaalarista seteleinä sai Ruotsin Pankissa y...