Pankkilaitos

Pankkilaitos

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
31.12.1863
Helsingissä 31.12.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Hänen Majesteettinsa Armollista harkintaa varten lähtee senaatin esitys, joka koskee tehtailija A. W. Wahrenin anomaa lainaa. Esitys tehdään, koska ehdotukseen sisältyy kaksi nimenomaista poikkeamaa voimassa olevista säädöksistä; nimittäin: Että Suomen Pankilta otettava 80 000 ruplan laina Forssan [puuvillatehtaan] osakkeiden kiinnitystä vastaan voidaan myöntää 5 vuodeksi 2 vuoden sijasta, joka on pisin sallittu aika; tähän voidaan kuitenkin huomauttaa, että lainan uusiminen on yleinen tapa. Että laina voi olla koroton kaksi ensimmäistä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Jalosukuinen Herra Paroni! Vaasa (Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri!) Oulu   Koska tuontitarpeen suuruudesta ei ole ollut selvyyttä ja ulkomaisten luottojen saaminen siedettävillä ehdoilla on vaikeaa, lopullinen ennakkoja koskeva päätös on viipynyt. Kuten tänään lähetetty sähke on ilmoittanut, Herra Paroni (Kenraalimajuri) voi kuitenkin ajan voittamiseksi luvata ennakkoa niille maahantuojille, joiden vakuudet Herra Paroni (Kenraalimajuri) arvioi riittäviksi ja pitää varmana, että myös pankin johtokunta hyväksyy ne. Päinvastaisessa tapauksessa voinee lainan hakija lisätä esittämiään...

Georg von Alfthanille ja Carl Gustaf Wredelle, sähkeen konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Kuvernööri Oulu   Ennakko 6 prosentin korolla 30 000 tynnyriin ruista à 26 markkaa. Ohraan 20 jauhosäkiltä 30 ½, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan edelleen luotolla. Myyntiä ei voida kieltää, mutta on oltava varmuus siitä, että tarvitsevia autetaan luotolla. Kirje lähtee tänään.   Kuvernööri Vaasa   Ennakko 6 prosentin korolla 20 000 tynnyriin ruista à 24 markkaa, ohraan 20 jauhosäkiltä 30, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan tarvitseville luotolla. Kirje lähtee tänään. S:n

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Valtiovaraintoimituskunta.   Vaasan läänin Oulun läänin kuvernöörille.   Sähkeitse annetun ilmoituksen perusteella kehotetaan: 1. selvittämään, ketkä läänissä toimivat kauppiaat voisivat olla halukkaita tuomaan tänä syksynä ulkomailta viljaa hallavahingoista kärsineiden seutujen satamiin valtiokonttorin myöntämää ennakkoa vastaan; 2. ilmoittamaan tänne sähkeitse, miten paljon mitäkin viljalajia voidaan lääniin hankkia näiden kauppiaiden toimesta. Valtionrahastosta voidaan saada ennakkoa 2 vuodeksi ja 5 kuukaudeksi sillä ehdolla, että maahantuojat myös sitoutuvat antamaan tavaran rahvaalle l...

Finlands Allmänna Tidning nro 7 ja 8, 11. ja 12.1.1864: Hypoteekkiyhdistyksen lainan takuusta

Päivämäärä: 
11.1.1864
Lienee todistettu seikka, että maamme maatalous tarvitsee lisää pääomia. Yhtä selvää on, että niitä ei ole saatavissa omasta maastamme. Kaikki muutkin elinkeinot kärsivät rahanpuutteesta. Eikä asianlaita voi muutoin ollakaan näin rahasta köyhässä maassa varsinkin nyt, maalle miljoonia maksaneen kadon jälkeen. Kun Hypoteekkiyhdistys siis nyt haluaa ulkomaisen lainan avulla tuoda maahan rahaa, se olisi tällä hetkellä maalle todella suuri hyvänteko. Mutta Hypoteekkiyhdistys tai kukaan muukaan ei voi eikä sen pidä lainata ulkomailta niin kauan kuin rahan arvo omassa maassa on epävakaa. Valtiova...
Henkilöt: 
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 19, 25.1.1864: Valaistusta yhdistetyn valtio- ja pankkivaliokunnan mietintöön nro 1 sekä siihen liittyviin varauksiin

Päivämäärä: 
25.1.1864
Pitäisi olla selvää, että hallitus ei vuonna 1864 ehtinyt luovuttaa pankin rahastoja säätyjen hallintaan siinä tilassa kuin ne olivat vuoden 1862 päättyessä. Hallitus ei ole myöskään sellaiseen mahdottomuuteen sitoutunut. Jos säädyt olisivat ratkaisseet pankkikysymyksen marraskuussa 1863, siirtäminen olisi voinut tapahtua 1. tammikuuta 1864 lähtien. – Nyt se ei voi käytännössä tapahtua ennen 1. tammikuuta 1865, siinä tilassa jossa mainItut rahastot tuolloin ovat. Jos säädyt olisivat lokakuussa 1863 myöntäneet takuut Hypoteekkiyhdistyksen lainalle, niin pankin tila olisi ymmärtääksemme ollut...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 23, 29.1.1864: Eräs eilisen Helsingfors Tidningarin kirjoitus

Päivämäärä: 
29.1.1864
Eräs eilisen Helsingfors Tidningarin kirjoitus yritti vieläkin johtaa harhaan takuukysymyksessä. Voidaan kai uskoa, että se ei ollut tarkoituksellista, vaan tavanmukaisesta ajattelemattomuudesta ja tietämättömyydestä johtuvaa. Kirjoituksessa pelotellaan mahdollisuudella, että pankki antaa hopeaa täydestä kurssista Hypoteekkiyhdistyksen 30 miljoonan markan lainaa vastaan ja kärsii 10 prosentin tappion. Armollisessa esityksessä sanotaan, että yhdistyksellä on oikeus saada vuotuisen kuoletuksen summa al pari -kurssilla, jos se ei onnistu saamaan lainaksi kahdeksaa miljoonaa markkaa. Jos yhdist...
Paikat: 

Kuoletusrahaston lainojen korko, lausunto senaatin talousosastossa 3.2.1864

Päivämäärä: 
3.2.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui: – Sillä tavoin määrätty kuoletusrahastosta otettujen lainojen korko ei aluksi ollut pienempi kuin se korko, joka kyseisestä rahastosta maksettiin valtionlainoista, joiden kuoletusta varten rahasto oli perustettu. Mutta kotimaisia irtisanottavia valtionvelkoja on jo maksettu takaisin kolmen miljoonan sadankahdenkymmenenviiden tuhannen ruplan arvosta ja niiden vielä kierrossa olevat obligaatiot lunastetaan esitettäessä edelleen valtionlainalla, joka on otettu pankkihuoneelta M. A. von Rothschild ja pojat. Valtio on sitoutunut maksamaan tästä lainasta, jo...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
4.2.1864
Helsingissä 4.2.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Saatuani kunnian ottaa vastaan Herra Kreivin kirje tammikuun 27. päivältä pyydän nöyrimmästi, että saan kunnian vastata siihen seuraavassa postissa. Tänään otan vapauden pyytää Jalosukuista Herra Kreiviä välittämään Hänen Majesteetilleen senaatin alamainen anomus muutoksesta tulevaan rahajärjestelmäämme. Asiasta tehdyn Armollisen esityksen johdosta säädyt ovat yksimielisesti kannattaneet metrijärjestelmän ottamista käyttöön mittojen ja painojen määrittelyssä. Olisi toki järjetöntä ryhtyä nyt lyömään rahaa, joka ei olisi tämän järjestelmän...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 43, 22.2.1864: Pankkivaliokunnan Suomen Pankin hallitusta ja hallintoa koskeva mietintö

Päivämäärä: 
22.2.1864
Useampi kuin yksi lukija lienee masentuneena laskenut tämän mietinnön kädestään. Kysytään huolestuneina: mahtavatko maan säädyt suostua niin tuhoisiin ehdotuksiin kuin tässä mietinnössä niiden hyväksyttäväksi suositellaan. Valiokunta kehottaa: ”että maan hallitukselle joko pankkivaltuutettujen asiasta tekemän esityksen hyväksymisen jälkeen tai sitten kun pankkivaltuutetut ovat suostuneet hallituksen samansisältöiseen esitykseen, suotaisiin oikeus pakottavissa hätätapauksissa rajoittaa ja kokonaan sulkea pankin hopeanvaihto sekä tilanteen muuttuessa edullisemmaksi jälleen avata se. Lisäksi s...
Paikat: