Pankkilaitos

Pankkilaitos

Säätyesitys Suomen Pankin hallinnosta, konsepti 12.8.1863

Päivämäärä: 
12.8.1863
Säätyjen Porvoon valtiopäivillä 1809 tekemän alamaisen anomuksen ja niiden tarjoaman takuun johdosta suvaitsi autuaasti edesmennyt Hänen Keisarillinen Majesteettinsa Aleksanteri I antaa Venäjän valtion varoista lainaa miljoona ruplaa pankin perustamiseksi Suuriruhtinaskuntaan. Näillä rahoilla perustettiin ns. alkuperäisrahasto, jota edelleen hoidetaan erillisenä rahastona Suomen Pankissa. Kun saatu laina on vähitellen tullut Suomen valtion varojen säästöillä maksetuksi, on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa 13. huhtikuuta 1859 armollisimmin säätänyt, että sen rahamäärä, miljoona pankkiassig...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
24.8.1863
Helsingissä 24.8.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Kauppaneuvos!    Ennakkomaksujen järjestämiseksi kauppiaille, jotka saattavat olla halukkaita tuomaan maahan viljaa niitä maan seutuja varten, jotka tarvitsevat sitä tänäkin vuonna, otetaan valtiokonttorin laskuun kahden vuoden kuuden kuukauden luotto, jonka summan määrää olosuhteiden pakko. Koska aloitetuissa neuvotteluissa on kuitenkin saatu havaita, että ulkomaisten lainojen ottaminen on kallista, olen uskonut paremmin yleistä etua vastaavaksi sellaisen menettelyn, että suomalaiset Venäjän valtion obligaatioiden haltijat lainaisivat näm...
Paikat: 

Johan Fredrik Hackmanilta

Päivämäärä: 
24.8.1863
Viipurissa 24.8.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Koska en pysty ilmaisemaan ajatuksiani virheettömästi ruotsin kielellä enkä halua käyttää kirjoitusapua, otan vapauden esittää lupaamani ilmoituksen Teille saksaksi. Uskon voivani saada täältä kokoon ainakin 100 000 hopearuplan arvosta venäläisiä 5 prosenttia tuottavia obligaatioita vaihdettavaksi 6 prosenttia tuottaviin 2–3 vuodessa maksettaviin Suomen Pankin sitoumuksiin, mutta omistajat haluavat kuitenkin saada papereistaan niistä maksamansa täyden arvon, vaikka Pietarin pörssin noteeraus 5 prosentin obligaatioille on nyt ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Fredrik Hackmanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.8.1863
Kauppaneuvos J. F. Hackman Viipuri   Suullisen keskustelumme perusteella otan vapauden pyytää, että suuresti kunnioitettu Herra Kauppaneuvos suvaitsisi ystävällisesti ilmoittaa minulle sähkeitse: kuinka suuren summan arvosta Venäjän valtion obligaatioita, pääoma ja korko yhteenlaskettuna, voitaisiin Viipurissa lainata Suomen valtionkassan lukuun, sekä mihin lainasarjoihin obligaatiot kuuluvat. Ehdot ovat: määräaika 2 ½ vuotta; korko 6 % vuodessa, ja se maksetaan vuosittain sekä lunastuksen yhteydessä. Lainanantajat voinevat myös laskea obligaatioille 1 % korkeamman kurssin kuin tänään Pieta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Suunnitelma rahauudistusta koskeviin neuvotteluihin, elokuu 1863

Päivämäärä: 
31.8.1863
Valtiovarainministeri sanoo: Te voitte odottaa tammikuuhun 1864, jolloin Venäjän seteli on nimellisarvossaan. Vastaamme: Kyllä, annamme mielellämme hopeanvaihdon odottaa tammikuuhun. Mutta me emme halua eikä meidän pidä odottaa päivääkään Hypoteekkiyhdistyksen lainan hankkimisessa eli köyhtyneiden talonpoikiemme auttamisessa. He ovat katojen seurauksena joutuneet ottamaan velkaa.   Valtiovarainministeri kuuluu sanoneen: Venäjän kruunu tulee rahauudistuksen seurauksena kärsimään tappiota Suomessa tapahtuvissa maksuissaan. Asia ei tule olemaan näin eikä voikaan olla: Venäjän seteli tulee olem...
Paikat: 

Muistio Hypoteekkiyhdistyksen lainaa koskevista neuvotteluista, elokuu 1863

Päivämäärä: 
31.8.1863
28. toukokuuta on senaatti esittänyt, että pankin sallittaisiin ottaa vastaan talletuksina enintään 3 miljoonaa ruplaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaanlainana saamaa valuuttaa, ja maksaa siitä korkoa 5 1/4 prosenttia. Kenraalikuvernööri on vahvistanut. Jäljennökset senaatin esityksestä ja kenraalikuvernöörin kirjelmästä liitteenä.   Ehdotettu että pankki muuntaa talletuksen ensi sijassa venäläisiksi valtionlainan obligaatioiksi; että se, saadakseen varmasti korkoa 5 1/4 %, saa laskea liikkeelle seteleitä neljäsosaan talletuksen arvosta. Huomautus. Koko esityksen tarkoitus on saada valuuttaa p...

Säädyille annettu selonteko valtionlainasta, konsepti

Päivämäärä: 
31.8.1863
Kun maan pohjoisosissa sattui viime vuoden heinäkuussa vaikeita katoja, joita seurasivat useat vähemmän tuhoisat aina elokuun 10. päivään asti, tuli pohjoisten läänien kuvernööreiltä kertomuksia hallan aiheuttamasta hävityksestä ja vuodentulon laadusta. Ne antoivat aiheen odottaa näillä maamme seuduilla uutta katovuotta. Näitä uhkaavia näkymiä ylläpiti kylmänä ja sateisena jatkunut sää, jonka vallitessa vilja kypsyi pelloilla niin hitaasti, että oli pelättävissä, että se tuskin maamme eteläisessäkään osassa ehtisi välttämään elokuun lopussa säännöllisesti esiintyviä halloja. Vuoden 1862 ank...
Paikat: 

Kertomus toimenpiteistä Suomen rahaoloja koskevien säännösten laatimiseksi, konsepti

Päivämäärä: 
1.9.1863
Nämä Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolliset määräykset on voitu panna toimeen vain sikäli, että viimeksi mainitut 1 ja 3 markan setelit on vaihtorahan puutteen helpottamiseksi saatettu kiertoon, ja niitä oli kierrossa 31. elokuuta 1863 yhteensä 3 630 980 markkaa. Sen sijaan ei armollista säädöstä hopea- ja kuparirahasta ole voitu panna toimeen, ennen kuin pankille on tullut mahdolliseksi lunastaa setelirahansa ehdoitta nimellisarvoonsa metallirahana. Tämän seurauksena on Suomen Pankki mainitusta päivästä lähtien alkanut laskea liikkeelle mainittua setelirahaa, kun taas vanhempia tall...
Henkilöt: 
Paikat: