Pankkilaitos

Pankkilaitos

Litteraturblad nro 8, 9, 10, 11 ja 12, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu 1862: Muutamia mietteitä tammikuun valiokunnan toiminnasta

Päivämäärä: 
1.8.1862
I Tuskinpa olemme ainoana hämmästyneet valiokunnan neuvonpitojen jälkeen vallinneesta niitä koskevasta hiljaisuudesta, jonka voidaan sanoa vallinneen jopa ennen sitäkin, koska tuskin kannattaa edes mainita sanomalehdissä niistä julkaistuja lyhyitä selostuksia, joihin ei sisältynyt minkäänlaista arviointia. Ovatko valiokunnan käsittelemät asiat merkityksettömiä isänmaalle? Kukaan ei ainakaan näytä uskaltavan sanoa ääneen noin nurinkurista mielipidettä. Onko sitten hyödytöntä keskustella niistä julkisemmin, jolloin ei varmaankaan voida sivuuttaa niistä valiokunnassa esitettyjä mielipiteitä? M...
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1862: Avustustoimet

Päivämäärä: 
1.9.1862
Kaikista toimista, joihin pitäisi ryhtyä sadon epäonnistuttua maan pohjoisosassa, ensimmäinen ja tärkein oli talven aikana tarvittavan leipäviljamäärän sekä ensi vuoden kevätkylvöihin tarvittavan siemenviljan hankkiminen ennen purjehduskauden päättymistä. Tämä välttämätön tehtävä on nyt suoritettu. Jo tilattu ja riittäväksi arvioitu viljamäärä on mitä todennäköisimmin perillä kaupunkien satamissa ennen lokakuun loppua. Apua ei ole vielä koskaan ollut näin runsaasti ja näin nopeasti saatavissa. Muistamme kaikki, miten vielä 1856 suurin osa tarvittavasta viljamäärästä oli vedätettävä talvikel...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
27.11.1862
Helsingissä 27.11.1862   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Kunnianarvoisasta kirjeestä lokakuun 14. päivältä ja siitä erittäin suuresta ystävällisyydestä, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi suvaitsi ottaa vastaan nöyrän esitykseni Suomen historian professuurista, minulla on kunnia esittää kunnioittavin kiitokseni. Samoin se tehtävä, jolla minua on kunnioitettu Jalosukuisen Herra Kreivin myöhemmän, 15. päivänä tätä kuuta päivätyn kirjeen välityksellä, saa minut tuntemaan syvää kiitollisuutta. Se seikka, että luottamus on tullut osakseni Hänen Majesteettinsa Keisarin Armollisella suostumuks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1863: Valtion ja Hypoteekkiyhdistyksen laina

Päivämäärä: 
2.1.1863
Frankfurtissa sovittu valtionlaina tekee 4 2/5 miljoonaa taaleria. Irtisanottavissa oleva kotimainen valtionvelka puolestaan kohoaa talousosaston ilmoituksen mukaan 3 134 200 hopearuplaan. Näemme siis, että olkoon Frankfurtin eli Rotschildin lainan pääomanalennus kuinka suuri hyvänsä, niin tuo laina ei voi olla tarkoitettu vain mainittujen kotimaisten lainojen lunastamiseen vaan tähän käytettynä siitä täytyy jäädä yli vielä noin miljoona ruplaa. Keisarillisessa manifestissa 13. joulukuuta tänä vuonna ilmoitetaan, että lainan tehtävä on myös hankkia metallirahaa maan sisäistä kiertoa varten....
Paikat: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1863: Vielä valtionlainasta ja Hypoteekkiyhdistyksestä

Päivämäärä: 
1.2.1863
Edellinen kirjoituksemme tästä aiheesta sai vastineen Finlands Allmänna Tidningin numerossa 37. Vastineen sisällön perusteella arvelemme sen olevan lähtöisin Allm. Tidningin toimituksesta; siksi emme myöskään pidä vääränä, jos epäilemme tiettyjen siinä esitettyjen tietojen oikeellisuutta. Vastineessa ei puututa siihen, onko oikein vai väärin, että kuoletusrahasto tukisi lainalla Hypoteekkiyhdistystä. Sen kirjoittaja koettaa vain osoittaa, että äskettäin otettu ulkomainen valtionlaina ei anna mitään mahdollisuutta tällaiseen tukemiseen. Tärkeintä, mitä tässä suhteessa sanotaan, on seuraava: ...
Paikat: 

Suomen kielen kysymys ja muutamia esityksiä erinäisistä asioista sekä säätyjen anomuksia valtiopäivillä 1863–1864, muistiinpanoja

Päivämäärä: 
20.3.1863
Suomen kielen kysymys:   On kohdannut varsin tiivistä vastarintaa virkamiesten keskuudessa. He pyrkivät saamaan poikkeuksen kaikesta säädetystä, eivät ainoastaan nykyisiä virkojaan, vaan myös kaikkia virkoja varten, joihin he voisivat tulla ylennetyiksi. Myös yliopiston konsistorissa on enemmistö, jonka johtajia ovat Estlander, Rosenberg ja Palmén, onnistunut lykkäämään. Yleinen syy on halu olla tulematta vaivatuksi. Mutta sen lisäksi vaikuttaa vastakkainasettelu skandinaavisten sympatioiden ja suomalaisen kansallisuuden välillä. Vaara lain säätämisen varmuudesta ei nyt ole suurempi vaan pi...
Paikat: 

Hypoteekkiyhdistyksen ulkomainen laina ja maan rahatilanne, lausunto senaatin talousosastossa 17.7.1863

Päivämäärä: 
17.7.1863
...kun senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui seuraavaa: Hänen Keisarillinen Majesteettinsa, valtiosihteeristön Suomen senaatille ilmoittamalla, 8. elokuuta (20. elokuuta) 1862 päivätyllä salaisella kirjelmällään on ilmaissut hyväksyvänsä senaatin 16 huhtikuuta edellisenä vuonna tekemän alamaisen esityksen, jonka mukaan maassa vallitsevan, ei vain valtiota vaan myös yksityisiä rasittavan tukalan rahatilanteen helpottamiseksi olisi lailla julistettava, että brutto- ja nettopainoltaan vahvistettu metalliraha olisi Suomessa ainoa laillinen arvon mitta. Samalla hän suvai...
Henkilöt: 
Paikat: 

August Fredrik Soldanilta

Päivämäärä: 
23.7.1863
Helsingissä 23.7.1863   Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan ensimmäisen osaston Päällikölle, Herra Senaattori, Kanslianeuvos J. V. Snellmanille   Vastaukseksi Herra Senaattorin minulle kunnianarvoisassa kirjeessään kuluvan heinäkuun 22. päivältä esittämään kysymykseen, ”milloin rahapaja aikaisimmassa mahdollisessa tapauksessa kykenee aloittamaan hopeamarkkojen ja tarpeellisten vaihtorahojen lyömisen”, saan nöyrästi ilmoittaa, että koska rahapajan rakennuksen pystyttäminen on nyt niin pitkällä, että rakennustyön voidaan odottaa mitä todennäköisimmin valmistuvan urakoitsijan kan...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Hypoteekkiyhdistyksen ulkomainen laina, lausunto senaatin talousosastossa 23.7.1863

Päivämäärä: 
23.7.1863
...jolloin senaattori Snellman antoi seuraavan lausunnon – että senaattorin harkintaan on tullut, millä tavoin toisaalta Hypoteekkiyhdistys voisi olemassaoloaan vaarantamatta ottaa tai saada ulkomaista lainaa ennen kuin metalliraha on Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 8. elokuuta (20. elokuuta) 1862 antaman armollisen määräyksen mukaisesti julistettu maassa ainoaksi lailliseksi arvonmittariksi, ja paperirahan vakaa arvo ja vaihtokurssin vakaus näin taattu. Toisaalta, niin kuin on tuotu ilmi, Suomen Pankilla ei ole tällä hetkellä riittävää määrää valuuttaa suhteessa sen liikkeelle laskemiin...
Henkilöt: 
Paikat: 

Charles von Fehleiseniltä

Päivämäärä: 
7.8.1863
Pietari 7.8.1863   Teidän Ylhäisyytenne    Minulla on kunnia lähettää ohessa herra J. E. Günzburgin muistio. Havaitsette, että herra Günzburg on ilmoittanut Lontoossa ja Hampurissa noteeratun kurssin jopa korkeammaksi kuin ensimmäisessä tiedonannossaan, jonka näytin Teille tänä aamuna (ja mistä asiasta en voi olla täysin samaa mieltä hänen kanssaan). Hän on kuitenkin sitä mieltä, että – jos täkäläinen pankki jatkaa toimiaan tähänastiseen tapaan – kurssi väistämättä laskee hyvin pian nimellisarvoon. Olen vaihtanut herra paroni Stieglitzin kanssa vain muutaman sanan, mutta hän ei näytä kuiten...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: