Katovuodet

Katovuodet

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
23.4.1864
Oulussa 23.4.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Metsänhoitaja Strömborg ja täällä asuva satulaseppä ja yrittäjä Reis ovat tiedustelleet minulta, voisivatko he odottaa myöntävää vastausta, jos he anoisivat valtion lainaa (suuruudeltaan 3 000 ruplaa, kolmen vuoden maksuajalla ja 6 %:n korolla) perustaakseen kamfeenitehtaan metsänhoitaja Strömborgin Pulkkilan kappeliseurakunnassa omistamalle maatilalle. Vaikka Keisarillinen Senaatti on toki viime syksynä vastauksessaan avustustoimia koskevaan esitykseeni antanut minulle luvan esittää erilaisia ehdotuksia nimenomaan tapauksissa, ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Muistio hätäaputoimista Vaasan läänissä, konsepti

Päivämäärä: 
2.5.1864
Toimitettu   Vaasan läänissä on elokuusta 1862 lähtien lainattu kruunun varastoista rahvaalle yli 36 000 tynnyriä viljaa, arvoltaan noin 936 000 markkaa, sekä käteistä 11 4000 markkaa, siis yhteensä 1 050 000 markkaa. Hätäaputöihin läänissä oli joulukuun 1. päivään 1863 mennessä annettu 293 977 markkaa. Hätäaputoimet läänissä ovat siis vaatineet ylimääräisiä menoja valtiolta 1 343 977 markkaa (335 944 hopearuplaa) – minkä lisäksi tulevat viljantuojille myönnetyt ennakot, joista pienehkö osa vuodelta 1862 on edelleen takaisin maksamatta ja 400 000 markkaa on muunnettu uusiksi lainoiksi. Sitä...

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
2.5.1864
Nikolainkaupungissa 2.5.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Koska keisarillinen senaatti on kieltäytynyt myöntämästä pyytämääni jauhoerää jaettavaksi läänin väestön hätää kärsivälle osalle, minulla on aihetta olettaa senaatin pitävän Vaasan läänissä vallitsevaa taloudellista tilannetta tyydyttävämpänä kuin se todellisuudessa on, ja otan tästä syystä vapauden kiinnittää Herra Senaattorin huomiota läänin väestön keskuudessa vallitsevaan tilanteeseen. Vaikka viime vuoden viljasato oli joillakin paikkakunnilla keskinkertainen, se ei kuitenkaan riittänyt täyttämään väestö...
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
8.6.1864
 Oulussa 8.6.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.   Vakuuttaen kiitollisuuttani Herra Senaattorin kunnianarvoisasta toukokuun 27. päivän kirjeestä, joka koski pikitehtaan perustamislupaa, minun on samalla pyydettävä anteeksi asian aiheuttamaa vaivaa, mutta jopa kokenut lääninsihteerimme Pentzinkään ei tässä yhteydessä muistanut keisarillista kirjettä joulukuun 2. päivältä 1806. Herra Senaattorin toivomusta noudattaen kiiruhdan kertomaan, että rukiin oraat näyttävät yleensä lupaavilta nyt, kun on saatu sadetta ja lämpimämmät säät, ja myös ohran kylvö on käynnissä suotuisissa oloiss...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Rälssi- ja perintötilojen halkominen, lausunto senaatin täysistunnossa 11.7.1864

Päivämäärä: 
11.7.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että maanviljelys, muut elinkeinot ja kulkuyhteydet eivät maassamme vielä ole siinä kunnossa, että vähäisinkin maanviljelys voisi taata harjoittajalleen hänen välttämättömän toimeentulonsa, niin kuin on asia enemmän viljellyissä maissa. Lisäksi on niin, että vaikeitten katojen sattuessa maan pohjoisissa osissa ei pienten tilojen viljelijöillä ole sen kummemmin koottuja varastoja kuin myöskään luottoa. Näin ollen he voivat välttää nälänhädän ja saada kylvösiementä vain lainojen ja kruunun ennakkojen avulla. Näissä oloissa senaattori piti omasta puoles...
Paikat: 

Emil Stjernvall-Walleenille

Päivämäärä: 
4.8.1864
Helsingissä 4.8.1864   Jalosukuinen Herra Paroni    Otan vapauden laskea vielä kerran Hypoteekkiyhdistyksen ongelma Jalosukuisen Herra Paronin sydämelle toistaen sen, minkä sanomiseen Hänen Majesteetilleen sain armon. Nimittäin: hopearahan vaihtoa voimme odottaa, niin kauan kuin kurssi ei laske; Hypoteekkiyhdistyksen kautta pohjoisten lääniemme velkaantuneille maanviljelijöille ohjattavaa apua emme kuitenkaan voi odottaa päivääkään. Ensiksi mainittu asia saattaa kiinnostaa valtiovarainministeriä, vaikka tosiasia on, että me tässäkin asiassa kärsimme ja olemme kärsineet yhteydestämme Venäjää...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanilta

Päivämäärä: 
10.8.1864
10.8.1864   Rakas Veli!    Koska täkäläisen kauppakoulun johtokunnan puheenjohtaja, herra kuvernööri Alfthan on poissa virkamatkalla, tämän koulun tuleva johtaja herra A. E. Biese, joka muuttaa tänne Ruotsista perheineen, on pyytänyt minua suosittelemaan jollekulle keisarillisen senaatin jäsenelle pikaista toimintaa hänen tänään Helsinkiin lähtevän keisarilliselle senaatille osoittamansa alamaisen anomuksen ratkaisemiseksi. Hän pyytää, että saisi tuoda maahan tullitta huonekalunsa ja taloustavaransa. Tämän johdosta pyydän nöyrimmästi, että Veljeni hyväntahtoisesti huolehtisi kyseessä olevan...
Paikat: 

Vastine nimimerkille E–s. joka oli lähettänyt FAT:lle Pohjois-Karjalan tilannetta koskevan kirjoituksen, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1864
Nimimerkki E–s on lähettänyt Allmänna Tidningen -lehdelle kirjoituksen Pohjois-Karjalan tilanteesta. Mitä hra E–s katsoo sellaisten esitysten voivan hyödyttää, sitä ei voi tietää. Sen, mikä kirjoituksessa on perusteltua, saattaisi E–s voida olettaa välttämättä olevan läänin kuvernöörin tiedossa, ja samoin hän voisi pitää vähemmän harkittuna julkistaa tietoja, joiden oikeellisuudesta hänellä ei ole varmaa tietoa. Jälkimmäisiin kuuluu tieto, että rahvaan täytyy maksaa rahalla kruunulta saamansa viljalainat. Juuri niissä Kuopion läänin seurakunnissa, joita kirjoittaja näyttää tarkoittavan, on ...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
18.1.1865
Oulussa 18.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sovittuani asiasta ennakolta maaherra Bergmanin kanssa anoin viime vuoden maaliskuussa keisarilliselta senaatilta lupaa määrätä maanmittari yhdessä Ruotsin hallituksen nimeämän insinöörin kanssa tutkimaan ja määräämään, mihin Tornionjoessa saadaan sijoittaa lohipatoja ja miten mittavia ne saavat olla ym., mikä olisi sangen välttämätöntä sekä kalastuksen säilyttämiseksi tulevaisuuteenkin että mainitussa joessa tapahtuvan tukinuiton helpottamiseksi. Kun Ruotsin hallitus on puolestaan jo viime kesänä sekä määrännyt tehtävään maanmi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Kauppayhtiö Tichanoffin korvausanomus (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 18.1.1865.

Päivämäärä: 
18.1.1865
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui, – että samalla kun senaattori katsoi, ettei kruunulle tavaraa toimittavia pidä saattaa kärsimään tai pakottaa oikeudenkäyntiin kruunun virkamiesten tekemien virheitten takia, sekä samalla halusi kiinnittää huomiota T. Tichanoffin poikien halukkuuteen ottaa hoitaakseen kyseinen toimitus tarjoamalla mitä edullisimmat ehdot, katsoi omasta puolestaan hyväksi myöntää mainitulle kauppayhtiölle sen vaatiman korvauksen kaksikymmentäviisi markkaa ruistynnyriltä jokaisesta edellä mainitun Joensuun kruununmakasiinin vastaanotta...
Paikat: