Katovuodet

Katovuodet

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
12.10.1863
Nikolainkaupungissa 12.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Palattuani tämän kuun 11. päivänä matkalta läänin pohjois- ja itäosiin kiiruhdan vastaamaan Herra Senaattorin kunnianarvoisaan kirjeeseen lokakuun 2. päivältä ja olen samalla iloinen voidessani ilmoittaa, että torppari Jakob Juhaninpoika Antilan kuvaukseen Alajärven pitäjän tilanteesta sisältyy runsaasti liioittelua. Alajärvellä ei ole pantu toimeen ulosmittauksia eikä huutokauppoja runsaammin kuin muissakaan pitäjissä, mutta alajärveläiset kuuluvat siihen väkeen, joka niin hyvinä kuin huonoinakin vuosina ...
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.11.1863
Pietari 12./24.11.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    On myönnettävä, että yleisö saattaa kokea epämiellyttäväksi sen, että erä Keisarin käytettäväksi asetettavasta määrärahasta sisällytetään vaivais- ja työhuonerahaston menoihin. Yritän mielelläni vaikuttaa siihen, että ehdotettu siirto toteutettaisiin. Tiedämme kuitenkin, että nämä varat menevät viimeistä ropoa myöten köyhien ja varattomien maanmiestemme auttamiseen Suomessa ja Venäjällä ja että ne siis käytetään samaan tarkoitukseen kuin vaivais- ja työhuonerahaston määrärahatkin. Mainituista käyttövaroista vähennettäväksi ...
Paikat: 

Paloviinan valmistuksen kieltäminen (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 25.11.1863

Päivämäärä: 
25.11.1863
... jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – ja, ottaen huomioon sen, että kuluvan vuoden sato on monilla maamme seuduilla epäonnistunut, varsinkin pohjoisissa lääneissä, niin että näiden läänien väestöä täytyy edelleen tukea yleisistä varoista, kun taas maan keski- ja eteläosissa sato on yleensä osoittautunut niukaksi, katsoi hän olevan aiheellista, jotta tarpeellinen määrä viljaa säilyisi varastossa ruoka- ja siemenviljaksi, kieltää kaiken paloviinan valmistuksen tulevana vuonna 1864 Oulun, Vaasan ja Kuopion lääneissä sekä rajoittaa viinanpolt...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
25.12.1863
H:ki joulupäivänä 1863   Rakas Veli    Pohdiskelu viinanpoltosta on mielestäni täynnä sofistisia kiemuroita. Taloudelliselta kannalta jättäisin omasta puolestani polton vapaaksi läpi vuoden. Kun Te kuitenkin vielä pyydätte joka päivä kruunulta eli maan muilta osilta rahaa viljantuontiin, lykkäystä jo valtaviksi paisuneiden viljavelkojen maksamiseen, rahaa ja viljaa köyhienne ruokkimiseen, uusia viljalainoja kylvöjä varten ym. – niin viinanpolton kieltäminen näyttää minusta aiheelliselta. Jos Te haluatte maksaa viinasta ostamalla sitä Ruotsista ja Etelä-Suomesta, tämä on eri asia. Niillä, jo...
Paikat: 

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Jalosukuinen Herra Paroni! Vaasa (Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri!) Oulu   Koska tuontitarpeen suuruudesta ei ole ollut selvyyttä ja ulkomaisten luottojen saaminen siedettävillä ehdoilla on vaikeaa, lopullinen ennakkoja koskeva päätös on viipynyt. Kuten tänään lähetetty sähke on ilmoittanut, Herra Paroni (Kenraalimajuri) voi kuitenkin ajan voittamiseksi luvata ennakkoa niille maahantuojille, joiden vakuudet Herra Paroni (Kenraalimajuri) arvioi riittäviksi ja pitää varmana, että myös pankin johtokunta hyväksyy ne. Päinvastaisessa tapauksessa voinee lainan hakija lisätä esittämiään...

Georg von Alfthanille ja Carl Gustaf Wredelle, sähkeen konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Kuvernööri Oulu   Ennakko 6 prosentin korolla 30 000 tynnyriin ruista à 26 markkaa. Ohraan 20 jauhosäkiltä 30 ½, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan edelleen luotolla. Myyntiä ei voida kieltää, mutta on oltava varmuus siitä, että tarvitsevia autetaan luotolla. Kirje lähtee tänään.   Kuvernööri Vaasa   Ennakko 6 prosentin korolla 20 000 tynnyriin ruista à 24 markkaa, ohraan 20 jauhosäkiltä 30, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan tarvitseville luotolla. Kirje lähtee tänään. S:n

Garl Gustaf Wredelle ja Samuel Henrik Antellille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Vaasan Kuvernööri Sama Kuopiossa   Koska suotuisat säät ovat edistäneet sadonkorjuuta niin hyvin, että Titulukselta vähitellen saatujen tietojen mukaan ulkomaista viljaa tarvitsee tuoda maahan paljon vähemmän kuin aikaisemmin voitiin arvioida ja näin ollen tähän tarkoitukseen tarvitaan myös vähemmän ennakkoja valtion kassasta, keisarillinen senaatti toteaa pystyvänsä käyttämään osaa tähän tarkoitukseen hankitusta luotosta antaakseen katovuosista kärsivälle rahvaalle muunlaista tukea. Ja kun keisarillisen senaatin tietoon on tullut, että osa kauppiaista, jotka toivat viime syksynä maahan vil...

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Valtiovaraintoimituskunta.   Vaasan läänin Oulun läänin kuvernöörille.   Sähkeitse annetun ilmoituksen perusteella kehotetaan: 1. selvittämään, ketkä läänissä toimivat kauppiaat voisivat olla halukkaita tuomaan tänä syksynä ulkomailta viljaa hallavahingoista kärsineiden seutujen satamiin valtiokonttorin myöntämää ennakkoa vastaan; 2. ilmoittamaan tänne sähkeitse, miten paljon mitäkin viljalajia voidaan lääniin hankkia näiden kauppiaiden toimesta. Valtionrahastosta voidaan saada ennakkoa 2 vuodeksi ja 5 kuukaudeksi sillä ehdolla, että maahantuojat myös sitoutuvat antamaan tavaran rahvaalle l...

Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Oulun kuvernööri – (Yksityisesti)   Minun on mielestäni lisättävä viljantuontia koskevaan lääninhallitukselle osoitettuun viralliseen ilmoitukseen muutama sana, jotka on yksityisesti tarkoitettu ainoastaan Herra Kenraalimajurille tiedoksi. Se suurempi viljamäärä, joka on asetettu ylärajaksi ennakkojen myöntämiselle Oulun lääniin, tarkoittaa selvästi sanottuna varautumista sotaan, ei rauhan oloihin. Saamieni tietojen mukaan on nimittäin hyvin epävarmaa, voidaanko ensi keväänä tuoda maahan mitään. Kauppiaiden säikäyttäminen tällaisella uutisella olisi väärin. On kuitenkin välttämätöntä, että ...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 6, 9.1.1864: Senaatin päätökseen kieltää viinanpoltto

Päivämäärä: 
9.1.1864
Senaatin päätökseen kieltää viinanpoltto pohjoisissa lääneissä on ollut varsin hyvä syy. Hallitus on joutunut antamaan Oulun ja Vaasan läänien rahvaalle lykkäystä langenneiden viljalainojen takaisinmaksuun. Ensiksi mainitulle läänille on myönnetty uutta ennakkoa viljantuontia varten 221 500 markkaa, jälkimmäiselle 386 000 markkaa. Lisäksi on velkaantuneen rahvaan pelastamiseksi ulosotoista myönnetty aiempien ennakkojen uusimiseen ensiksi mainittuun lääniin 160 000 markkaa, jälkimmäiseen 400 000 markkaa. Molempiin lääneihin on myönnetty hätäaputöitä varten merkittäviä määriä rahaa, viljaa ja...
Paikat: