Historia

Historia

Morgonbladet nro 78, 7.4.1875: Puhe Vilhelmin päivänä 1875

Päivämäärä: 
7.4.1875
Kiitän kohteliaimmin tästä vierailusta; jälleen saan toistaa kuten joka vuosi ennenkin, ettei ole minun vikani, että vaivaan herroja näin kauan, vaikka en tietenkään ole siitä myöskään kovin huolissani. Otan uuden päivän vastaan kuten jokainen, jolla on rakkaita yhteyksiä muihin ihmisiin. Elämän jatkumisen lahja otetaan harvoin vastaan kiittämättömästi. Elän nykyisin niin eristynyttä elämää, että tiedän vain kuulopuheiden perusteella, mitä maailmassa tapahtuu. Niinpä en myöskään tiedä paljonkaan yliopiston sisäisessä elämässä tapahtuneista muutoksista – vain sen verran kuin julkisuuteen saa...
Paikat: 

Ylioppilaan velvollisuuksista. Pohjalaiselle osakunnalla omistettuja sanoja. Finska Studenten, Helsingfors 1875

Päivämäärä: 
30.5.1875
Tervehdys uusille tulokkaille.   Pohjalaiselle osakunnalle omistettuja sanoja. Ylioppilaaksi tulo on aina täyttänyt entisen koulupojan mielen ilolla, joka on sitä voimakkaampaa ja puhtaampaa, mitä paremmin hän koulusta lähtiessään tuntee, että hän on täyttänyt velvollisuutensa. Siirtymän merkitys on tunnettu ja tunnustettu. Se on siirtymistä pakosta vapauteen. – Koulussa on läksyjen ja kurin pakko, yliopistossa opintojen vapaus, yhtä lailla niiden kohteen valinnan kuin niiden järjestyksen ja ajoituksenkin määräämisessä; samoin siellä voi väljissä rajoissa päättää myös omasta elämäntavastaan...
Paikat: 

Morgonbladet nro 81, 7.4.1876: Puhe Vilhelmin päivänä 1876

Päivämäärä: 
7.4.1876
Kiitän herroja nöyrästi ja kohteliaasti jälleen tästä ystävällisestä muistamisesta. Herrat ovat osoittaneet minulle tätä hyväntahtoisuutta jo kauan, muistuttaneet minua aina luonnon kevään aikana hyväntahtoisesti meidän suomalaisen nuorisomme keväästä ja joka kerran elvyttäneet ja lujittaneet isänmaamme tulevaisuuteen kohdistuvaa iloista toiveikkuuttani. Luonnon keväässä ei herää uutta; se on aina saman vanhan paluuta. Hengen keväässä asia ei ole näin, hengen valtakunnassa jokainen uusi kevät tuo esiin jotakin uutta, jotakin, mitä maailmassa ei ole ennen ollut. Suomen nuorison näkeminen elv...
Paikat: 

Zacharias Topeliukselle

Päivämäärä: 
30.11.1876
1876   H. V.!    Sydämellinen kiitos kirjeestäsi! Kun tuumailen asiaa tarkemmin, saatat olla oikeassa sanoessasi, että nuoriso hälisee kansallisuudesta – ja puhuu sen tähden joutavia, kuten sen tapana aina on. Käsite ja asia ovat tärkeitä; onhan kaikkien kansojen hiljaisella työllä historiansa kuluessa saavutettava kansallinen tietoisuus. Ei ole kuitenkaan helposti sanottavissa, mistä kansan kansallisuus koostuu. Juurensahan sillä toki on tietyssä kansanheimossa tai useammissa yhteen sulautuneissa; kaikkina aikoina se on kuitenkin kansan historian tuote. Millainen se on esim. ranskalaisilla...
Kirjeenvaihto: 

Morgonbladet nro 79, 7.4.1877: Puhe Vilhelmin päivänä 1877

Päivämäärä: 
7.4.1877
Hyvät herrat! Kiitän jälleen nöyrimmästi tästä käynnistä ja laulusta. Olen aiemmin maininnut, että olen hieman hämilläni ottanut vastaan vuodesta vuoteen herrojen ystävyydenosoituksen. Aina tuottaa kuitenkin iloa se, että on säästynyt uuteen auringon aikaan, säästynyt myös näkemään Suomen nuorisoa ja saamaan muistutuksen sen olemassaolosta. Herrat ovat siinä iässä, että auringon palatessa meidän suuntaamme teidän sydämenne täyttyvät pelkästä ilosta ja uudesta elämäntunnosta. Karvas kokemus on opettanut monet – muiden muassa minut – ajattelemaan aikaa, jolloin aurinko palaa kohti sen omiksi ...
Paikat: 

Morgonbladet nro 155 ja 161, 7. ja 14.7.1877: Lyseoiden oppikursseista ja opetuksesta

Päivämäärä: 
7.7.1877
I Turun lyseon rehtori on ystävällisesti lähettänyt minulle viime vuositutkintoon laaditun ohjelman, josta lähetyksestä täten saan nöyrimmästi kiittää. Asian vierestäkin velvollisuus vaatii mainitsemaan, että ohjelman mukana oli kiintoisa, lähdetutkimuksiin perustuva K. K. T[igerstedt]:in tutkimus: ”Lisäys Käkisalmen läänin historiaan kuningatar Kristiinan hallitusaikana”. On kaunis ja sopiva saksalainen koulutapa, että siten jollain kirjoituksella todistetaan opettajien kiinnostusta tieteeseen ja kirjallisuuteen. Mutta jotta arvokkaita tutkimuksia kuten kyseinen ei kätkettäisi ja – ehkä un...
Paikat: 

Morgonbladet nro 187 ja 189, 14. ja 16.8.1878: Sosialismi

Päivämäärä: 
14.8.1878
Sosialismi on siemenenä ja senhetkisinä vaatimuksina ollut olemassa kaikissa sivistyneissä maissa, kaikkina aikoina. Syynä on se, että niissä on pakosta aina yhteiskunnallista erilaisuutta. Se kasvaa sivistyksen myötä. Mitä enemmän kansan kansallisvarallisuus kasvaa sitä suurempia rikkauksia kerääntyy yksittäisten ihmisten käsiin. Erilaisuutta ei tasoita se, että myös rikkaiden määrä kasvaa. Omistamattomien määrä kasvaa suhteessa paljon enemmän. On itsestään selvää, että tämä erilaisuus ei herätä vain kateutta vaan myös tunteen kärsitystä epäoikeudenmukaisuudesta. Niin kauan kuin uskonnolla...
Paikat: 

Morgonbladet nro 80, 7.4.1879: Puhe Vilhelmin-päivänä 1879

Päivämäärä: 
7.4.1879
Hyvät herrat! Suurta ystävyyttä tuntien kiitän tästä jälleen uudesta muistamisesta. Kun näen Suomen ylioppilaita koolla jossakin, vaikka tämän kaltaisessa tilaisuudessa, ja ajattelen monia asioita, joita saa lukea muista maista ja joita muissa maissa tapahtuu, olen usein iloinnut tietäessäni, ollessani varma siitä, ettei täällä Suomen korkeimmin sivistyneen nuorison keskuudessa varmastikaan koskaan pääse vallalle sellaisia mielipiteitä, että ihminen elää maailmassa pelkästään käydäkseen olemassaolon taistelua tai, niin kuin toiselta suunnalta väitetään, että ihmiselle on nöyryyttävää, ellei...
Paikat: 

Morgonbladet nro 79, 7.4.1880: Puhe Vilhelmin-päivänä 1880

Päivämäärä: 
7.4.1880
Kiitän herroja nöyrimmästi siitä, että herrat ovat jälleen tänä päivänä muistaneet minua. – Pyydän, että saan tällä kerralla muistuttaa herroja tapahtumasta, joka on tuottanut minulle suurta iloa ja antaa rauhoittavan opetuksen. Maamme on äskettäin viettänyt juhlapäivää [Aleksanteri II:n hallituskauden 25-vuotisjuhlaa] tavalla, jolla – sikäli kuin tiedän – tässä maassa on tuskin koskaan juhlapäivää vietetty. Olemme nähneet kertomuksia, joiden mukaan kansaa virtasi Herran huoneisiin useimmilla paikkakunnilla niin runsaasti, etteivät kaikki mahtuneet sisään, ja kaikkialla, missä on kansakoulu...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 128, 5.6.1880 Kirjallinen Kuukauslehti, toukokuun numero

Päivämäärä: 
5.6.1880
Kirjallisen Kuukauslehden toukokuun numero sisältää Yrjö Koskisen kirjoittaman merkittävän ja kiintoisan kirjoituksen Sprengtporten ja Suomen lähetyskunta, ja on IV osa kirjoituksesta Kiista Magnus Sprengtportenista. Aihe kirjoitukseen on saatu Robert Castrénin teoksesta Suomen lähetyskunta 1808–1809, joka ohimennen hyväntahtoisesti arvioidaan. Siinä ilmenee pyrkimys kiistää Sprengtportenin kaikki myötävaikutus Porvoon valtiopäivien koolle kutsumiseen, mutta hänen ansiokseen päinvastoin pannaan suunnitelma jättää kaikki Pietarin ylimääräisen komission asiaksi. Lisäksi esitetään todisteita l...
Paikat: